ما دروغ مي گوئيم

دروغ مي گويد!

او حتي با خودش دروغ مي گويد

و تلاش ذهن را

براي فهم حقيقت خنثي مي كند

با آرايش خود،

با نگاهش

با راه رفتنش

با رفتارش.....

او دروغ مي گويد!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید